Axencia de colocación autorizada co nº 1200000055 polo Sistema Nacional de Emprego
¿Xa es usuario do servizo? Identifícate
  • Oficinas do servizo de emprego do Concello do Porriño.

  • As nosas instalacións: aula de atención socio-sanitaria.

  • As nosas instalacións: aula de atención socio-sanitaria.

  • As nosas instalacións: aula de perruquería.

  • As nosas instalacións: aula de informática.

  • As nosas instalacións: aula de cociña.

  • As nosas instalacións: aula de cafetería.

Teléfono 986 338 217

Últimas ofertas de emprego

PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 14/10/2020
Selecciónase un/ha encargado/a de xardinería para realizar tarefas de coordinación de equipos de traballo, deseño de proxectos de xardinería, orzamentos e mantemento de xardíns. Incorporación inmediata. Contrato temporal por un ano máis renovación, con xornada continua de 08:00h a 16:00h. Requisitos: Enxeñeiro/a agrónomo/a técnico/a en xardinería. Autocad e paquete office. Experiencia de 24 meses en posto similar. Carné Fitosanitarios. Discapacidade. Formación en PRL, traballos en altura e plataforma elevadora.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Fixo 09/10/2020
Selecciónase un/ha conductor/a de trayler para realizar ruta rexional. Incorporación o 26/10/20. Contrato fixo con xornada continua. Requisitos: CAP en vigor e carné CE. Experiencia en posto similar. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 02/10/2020
Selecciónase un/ha axudante de almacén para axudar á persona responsable a realizar recados dentro ou fóra instalacións empresa e apoio a outros departamentos. Incorporación inmediata. Contrato temporal con xornada partida de mañá e tarde. Requisitos: informática nivel usuario. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 2 | Tipo de contrato: Por obra 01/10/2020
Selecciónanse dous/dúas monitores/ras actividades deportivas para realizar tarefas de dirección de actividades deportivas e de socorrismo nas instalacións da piscina. Incorporación inmediata. Contrato por obra, por turnos de luns a domingos. Requisitos: INEF ou ciclo superior de actividades deportivas. Carné de socorrista en instalacións acuáticas. Experiencia en posto similar. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 30/09/2020
Selecciónase un/ha auxiliar administrativo/a para realizar tarefas de apoio administrativo e contable en facturación, arquivo, xustificación de subvencións, etc. Incorporación inmediata. Contrato de interinidade, con xornada partida de 09:00h a 18:00h. Requisitos: FP II ou Ciclo superior en Administración. Contabilidade A3con e paquete office. Experiencia de 24 meses en posto similar. Discapacidade física ou sensorial. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Baiona
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Por obra 29/09/2020
Seleccionase un/ha albanel de 2ª ou 1ª para realizar tarefas propias da construcción. Incorporación inmediata. Contrato laboral por obra, con xornada partida de 9:00 a 13:00 h e de 15:00 a 17:00 h. Requisitos: Experiencia en contrucción como albanel. Carné de conducir.

Plan Municipal de Emprego

Autoemprego

Directorio de empresas

Renovación de tarxeta

Sube o teu video curriculum

Xera o teu curriculum