Before sculpt remy hair extensions, smear the Ma Xin Ni crystal diamond powder bottle to comb the hair extensions, then use the Ma Xin Ni Liang Ze shaping spray, gently spray a few clip in hair extensions, can achieve instant shaping and brighten the shine, creating a smooth and smooth The hair extensions uk perfect visual shape.
Porremprego. Concellería de emprego e formación do Concello de Porriño
Axencia de colocación autorizada co nº 1200000055 polo Sistema Nacional de Emprego
¿Xa es usuario do servizo? Identifícate
  • Oficinas do servizo de emprego do Concello do Porriño.

  • As nosas instalacións: aula de atención socio-sanitaria.

  • As nosas instalacións: aula de atención socio-sanitaria.

  • As nosas instalacións: aula de perruquería.

  • As nosas instalacións: aula de informática.

  • As nosas instalacións: aula de cociña.

  • As nosas instalacións: aula de cafetería.

Teléfono 986 338 217

Últimas ofertas de emprego

PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 14/11/2018
Seleccionase persoa para conducir autobus escolar en Vigo polo menos cun ano de experiencia. Ofrecese temporal e salario según convenio. Xoranada a turnos. Horario segundo a ruta. Incorporación inmediata.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 14/11/2018
Seleccionase persoa con discapacidade para movilización e ordenación de mercadoría nun almacén . Requisitos: estudos minímos FP ou ciclo medio e acrediten un grao de discapacidade igual ou superior ó 33%. Ofrecese contrato temporal e salario según convenio. Incorporación inmediata.
Monitor/a de Ximnasia Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 13/11/2018
Seleccionase persoa con capacidade para a dinamización grupal, habilidades sociais, dinamismo e proactividade, carácter extrovertido; para realizar talleres de ximnasia para maiores de 55 anos. Titulación esixiga: Graduado ou Diplomado en Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Enseñanza de Educación Física, Ciencias do Deporte ou Ciclo superior en actividades deportivas. Valórase experiencia en: ensino, dinamización grupal, traballo con adultos, traballo con persoas con discapacidade ou dependencia. Ofrecese contrato por obra ou servizo de duración determinada. Xornada partida. Salario según convenio. Incorporación inmediata.
Comercial seguros Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 4 07/11/2018
Seleccionase persoa para encargarse de comercializar seguros de todos os ramos. Os candidatos recibiran apoio, formación e ferramentas dixitais dende a súa incorporación, para realizar a súa labor e desenrolar a súa carreira profesional nun entorno competitivo e actual. Requisitos: Bacherelato, valoroble experiencia comercial, dotes comunicativas e capacidade de traballo en equipo. Ofrecese salario fixo mensual máis variable en función da consecución de obxetivos, formación e apoio na venta e soporte na captación de novos clientes, así como na carteira de clientes para realizar venta cruzada. Funcións: Promoción e venta dos nosos productos, xestión integral dos clientes que contraten novas pólizas e fidelización da carteira de clientes da compañía. Incorporación inmediata
Axudante Panadería Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 06/11/2018
Seleccionase persoa para tarefas de atención ó público, axuda obrador e de limpeza. Ofrecese contrato de 3 meses prorrogables e salario según convenio. Media xornada. Valorase experiencia e carnet de manipulador de alimentos. Incorporación inmediata
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 05/11/2018
Selecciónase persoa para realizar tarefas de facturación, contabilidade global, cobros,pagos, análisis de balances, elaboración de impostos, apoio o departamento financieiro... Media Xornada de 9:00 a 13:00 Experiencia Mínima de 1 ano. Incorporación inmediata.

Plan Municipal de Emprego

Autoemprego

Directorio de empresas

Renovación de tarxeta

Sube o teu video curriculum

Xera o teu curriculum