Axencia de colocación autorizada co nº 1200000055 polo Sistema Nacional de Emprego
¿Xa es usuario do servizo? Identifícate
  • Oficinas do Servizo de Emprego do Concello do Porriño.

  • As nosas instalacións: aula de atención socio-sanitaria.

  • As nosas instalacións: aula de atención socio-sanitaria.

  • As nosas instalacións: aula de perruquería.

  • As nosas instalacións: aula de informática.

  • As nosas instalacións: aula de cociña.

  • As nosas instalacións: aula de cafetería.

Teléfono 986 338 217

Últimas ofertas de emprego

PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 02/12/2020
Selecciónase un/ha operador/a de tráfico carga completa para realizar tarefas de organización e xestión de envíos en camión completo nacional e internacional. Incorporación 01/01/21. Contrato indefinido con xornada partida. Requisitos: FP en comercio internacional/comercio/transporte. Nivel alto de inglés. Dominio paquete office Microsoft/Outlook. Valorable experiencia como auxiliar administrativo. Predisposición a traballar e compañeirismo. Carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 13/11/2020
Selecciónase un/ha axudante técnico/a para realizar tarefas de seguemento de productos para o corte e o procesado de granito en empresas e incorporación dos parámetros recopilados na base de datos. Incorporación o 01/01/21. Contrato indefinido con xornada partida. Requisitos: FP e coñecementos de paquete office. Disponibilidade para viaxar a nivel nacional. Carné de conducir e vehículo propio
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Formación 06/11/2020
Selecciónase un/ha administrativo/a para realizar tarefas administrativas. Incorporación inmediata. Contrato de formación, con xornada continua. Carné de conducir con vehículo propio.
PORREMPREGO Pontevedra
Nº de postos: 2 | Tipo de contrato: Mercantil 05/11/2020
Selecciónanse dous/dúas asesores/as profesionais de seguros para realizar tarefas de comercialización e asesoramento de seguros. Incorporación e novembro, decembro e xaneiro. Contrato mercantil con xornada partida. Requisitos: Bachiller, con experiencia en posto de comercial en ventas, preferiblemente en seguros. Carné de conducir e vehículo propio
Of:117/20 Soldador/a Oferta activa
PORREMPREGO O Rosal
Nº de postos: 2 | Tipo de contrato: Temporal 03/11/2020
Selecciónse dous/dúas soldadores/ras para tarefas soldadura TIG E MIG/MAG. Incorporación immediata. Contrato de traballo temporal de 3 meses, a turnos de 06:00h a 14:00h e de 14:00 a 22:00h. Requisitos: FP de soldadura, con experiencia demostrable en soldadura TIG e MIG/MAG. Valorarase aptitude, ser organizado e responsable, ganas de traballar e traballo en equipo. Vehículo propio e carné de conducir.
PORREMPREGO Salvaterra de Miño
Nº de postos: 10 | Tipo de contrato: Por obra 02/11/2020
Selecciónanse dez xerocultores/as para realizar tarefas de xerocultor en residencias de anciáns COVID intervidas pola Xunta. Incorporación inmediata. Contrato por obra. Requisitos: Auxiliar en Enfermería. Experiencia valorable. Carné de conducir e vehículo propio

Plan Municipal de Emprego

Autoemprego

Directorio de empresas

Renovación de tarxeta

Sube o teu video curriculum

Xera o teu curriculum