Before sculpt remy hair extensions, smear the Ma Xin Ni crystal diamond powder bottle to comb the hair extensions, then use the Ma Xin Ni Liang Ze shaping spray, gently spray a few clip in hair extensions, can achieve instant shaping and brighten the shine, creating a smooth and smooth The hair extensions uk perfect visual shape.
Porremprego. Concellería de emprego e formación do Concello de Porriño
¿Xa es usuario do servizo? Identifícate

Plan Municipal de Emprego

Dende a Concellaría de Emprego acometemos un novo período de traballo polo fomento do emprego co propósito de lograr que veciños e veciñas do Porriño, desenvolvan a súa vida diaria nun marco de pleno emprego a través do exercizo dun posto de traballo de calidade adecuado a súa formación e intereses. O Plan de Emprego Municipal para o ano 2012 encadrase en tres grandes áreas de traballo, -como son o desenvolvemento local, a inserción laboral e a formación-, dirixidas a retornar a senda do crecemento, o emprego e a prosperidade da vila.

ÁREA DE DESENVOLVEMENTO LOCAL

CREACIÓN DE EMPREGO

Acción 1 - Servizo de Asesoramento a Emprendedores do Porriño
Acción 2 - Capacitación para o Autoemprego e Difusión da Cultura Emprendedora
Acción 3 - Fomento do Cooperativismo
Acción 4 - Centro de Recursos SAEP

AXUDAS
Acción 1 - Axudas Municipais a Creación de Empresas
Acción 2 - Premio Antonio Palacios a Innovación
Acción 3 - Difusión das Axudas outorgadas por outros organismos

VIVEIRO MUNICIPAL DE EMPRESAS

SERVIZO DE INFORMACIÓN PARA A CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS

FINANCIACIÓN
Acción 1 - Microcréditos ao Autoemprego
Acción 2 - Financiación ao Desenvolvemento Empresarial
Acción 3 - Difusión de mecanismos de financiamento adoitados por outros organismos

DESENVOLVEMENTO RURAL
 
 
ÁREA DE EMPREGO

BOLSA DE EMPREGO

Acción 1 - Orientación persoalizada
Acción 2 - Búsqueda de Ofertas de Emprego
Acción 3 - Difusión de Ofertas de Emprego
Acción 4 - Selección de Persoal
Acción 5 - Tarxeta Porremprego
Acción 6 - Formación especifica para desempregados en Colaboración Social

PLAN INTEGRAL DE EMPREGO


PLAN EXPERIMENTAL DE EMPREGO PARA INMIGRANTES

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN

BOLSA DE EMPRESAS

FEIRÓN DE EMPREGO E FORMACIÓN

PROGRAMA PORREMPRÉGATE

BONIFICACIÓNS A CONTRATACIÓN DE USUARIOS DA BOLSA DE EMPREGO

ÁREA DE FORMACIÓN

Acción 1 - Aula Concello
Acción 2 - Competencias Clave
Acción 3 - Accións Formativas para Desempregados (AFD)
Acción 4 - Accións Formativas Experimentais (FSE)
Acción 5 - Cursos Xuventude da Deputación de Pontevedra
Acción 6 - Obradoiro de Emprego "Val da Louriña III"
Acción 7 - Convenios de Colaboración
Acción 8 - Bolsas de Emprego
Acción 9 - Actividades de Formación Adultos (ESO)
Acción 10 - Rede CeMIT
Acción 11 - Accións Formativas para a obtención do Certificado de Lingua Galega (CELGA)
 
ESTADÍSTICAS
 
Cuadros informe 2008-2015