¿Xa es usuario do servizo? Identifícate

Procesos de contratación abertos


PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL (INTERESE SOCIAL) DUN/HA PEÓN FORESTAL, AO ABEIRO DA ORDE DA XUNTA REGULADORA DO PROGRAMA APROL RURAL 2020
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL (INTERESE SOCIAL), A TEMPO PARCIAL, DE 20 PERSOAS DESEMPREGADAS PERCEPTORAS DA RISGA, AO ABEIRO DA ORDE DA XUNTA REGULADORA DO PROGRAMA RISGA 2020
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL (INTERESE SOCIAL) DE 24 PERSOAS DESEMPREGADAS AO ABEIRO PLAN CONCELLOS 2020 DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DEFINITIVA DUNHA PRAZA DE OFICIAL ENCARGADO, POR PROMOCIÓN INTERNA, INCLUÍDA NA OEP DE 2019
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO A DÚAS PRAZAS VACANTES DE OFICIAL DE POLICÍA, INCLUÍDAS NA OEP 2019, POR PROMOCIÓN INTERNA, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN.
+ Ler máis

-Bases reguladoras do proceso selectivo publicadas no BOPPO, Nº 199 de 16-10-2019.


-Anuncio da convocatoria para a provisión de dúas prazas vacantes da categoría de oficial da policía local, publicado no DOG nº 208 de data 31-10-2019.

-Anuncio da convocatoria para a provisión de dúas prazas vacantes da categoría de oficial da policía local, publicado no BOE nº 272 de data 12-11-2019.- Prazo de presentación de solicitudes desde o día 13-11-2019 ata o día 02-12-2019, ámbolos dous incluídos.

-Publicación no BOPPO  nº 236 de data 10-12-2019 da lista provisional de admitidos e excluídos, ao proceso selectivo para a provisión de dúas prazas vacantes de oficial da policía local, por promoción interna.

-Publicación no BOPPO nº 7 de 13-01-2020 da lista definitiva de admitidos e excluídos coa fixación da data de constitución do tribunal e realización da fase de concurso e da celebración do 1º exercicio, do proceso selectivo para a provisión de dúas prazas de oficial de policía local. 

-Publicación resultado fase de concurso.

-Publicación Acordos do tribunal e plantilla corrección primeiro exercicio tipo test.

-Publicación resultado da corrección 1º exercicio (test), fixación das datas para apertura códigos identificativos 1º exercicio, realización da 2ª proba (caso práctico) e da lectura.

-Publicación resultado corrección do  2º exercicio caso práctico, fixación data para apertura códigos identificativos 2º exercicio e realización da proba de coñecemento da lingua galega.

-Publicación resultado da apertura dos sobres identificativos do 2º exercicio (caso práctico) e resultado da terceira proba (lingua galega).

-Publicación cualificación final do proceso selectivo e relación de aprobados.

PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 6 PRAZAS DE POLICÍALOCAL: 5 POR OPOSICIÓN LIBRE E 1 POR MOBILIDADE
+ Ler máis

Bases reguladoras do do proceso selectivo publicadas no Boletín da Provincia de Pontevedra nº 137 de 18 de xullo de 2019.


Anuncio da convocatoria para a cobertura de 6 prazas de policía local do Concello de O Porriño, publicado no DOG nº 176 de data 17-09-2019

Anuncio da convocatoria para a cobertura de 6 prazas de policía local publicado no BOE nº 245 de data 11-10-2019.- Prazo de presentación de solicitudes desde o día 12-10-2019 ata o día 31-10-2019, ámbolos dous incluídos.

Publicación no BOPPO  nº 228 de data 27-11-2019 da lista provisional de admitidos e excluídos, ao proceso para cubrir 5 prazas vacantes de policía local, polo sistema de oposición libre.


Publicación no BOPPO nº 244 de data 20-12-2019 da lista definitiva de admitidos e excluídos, ao proceso selectivo para cubrir 5 prazas vacantes de policía local, data de constitución do tribunal e de celebración do primeiro exercicio (test).

Publicación dos acordos adoptados polo Tribunal, na reunión de data 26-12-2019, do proceso selectivo, para a cobertura de 5 prazas de policía local.


Publicación da plantilla de respostas correctas do primeiro exercicio cuestionario tipo test. Prazo para presentación de alegacións dous días naturais, contados desde o día seguinte a esta publicación (os días 27 e 28 de decembro 2019).

-Publicación resolución alegacións ao primeiro exercicio tipo (test), publicación das calificacións dos que superaron a proba tipo (test), publicación da aptitude na proba de galego e convocatoria do terceiro exercicio proba de aptitude física.

-Publicación do resultado do terceiro exercicio: Probas de aptitude física e convocatoria do cuarto exercicio: D) Probas Psicotécnicas.

-Publicación resultado probas psicotecnicas e convocatoria apertura sobres identificación en sesión publica para poder convocar nominativamente para a realización do recoñecmento médico.

-Resultado da apertura dos sobres identificativos das probas psicotécnicas, para relacionar os códigos coa identificación dos   opositores e convocatoria da proba de recoñecmento médico.

  -Anuncio convocatoria proba de recoñecmento médico restantes.

-Anuncio nova convocatoria por cambio da cita para a proba de recoñecemento médico.

-Anuncio resultado do quinto exercicio, de carácter obrigatorio e eliminatorio, recoñecemento médico.

-Anuncio: Relación de aprobados por ode decrecente de puntuación, proposta do tribunal e lista de reserva.
 

PROCESO SELECTIVO PARA CREACIÓN DUNHA LISTA RESERVA DE FUNCIONARIOS INTERINOS PARA SUBSTITUÍR A AUXILIARES NO SERVIZO DE URBANISMO
+ Ler máis

Bolsa de emprego público temporal a xeito de listas de reserva de auxiliares administrativos interinos
+ Ler máisÚltimos procesos de contratación pechados


[Pechado] PROCESO SELECTIVO DE 4 PERSOAS A CONTRATAR PARA DESENVOLVER O PROGRAMA "O TEU PRIMEIRO EMPREGO"
+ Ler máis

[Pechado] OBRADOIRO DE EMPREGO GARANTIA XUVENIL PORRIÑO XOVE - PROCESO SELECTIVO PERSOAL E ALUMNADO
+ Ler máis

 1- BASES DO PROCESO DE SELECCION DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO DO OE PORRIÑO XOVE - 2019 

2- BAREMOS DE SELECCION DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO DO OE PORRIÑO XOVE - 2019 

3- BASES DO PROCESO SELECCION DOS ALUMNOS TRABALLADORES PARTICIPANTES NO OE PORRIÑO XOVE - 2019 

4- SOLICITUDE-CURRICULUM PARA PRESENTAR Ó POSTO DE DIRECTOR-A DO OE PORRIÑO XOVE - 2019 

5- SOLICITUDE-CURRICULUM PARA PRESENTAR Ó POSTO DE EXPERTO DOCENTE DO OE PORRIÑO XOVE - 2019 

6- SOLICITUDE-CURRICULUM PARA PRESENTAR Ó POSTO DE ADMINISTRATIVO-A DO OE PORRIÑO XOVE - 2019  

7- LISTAXE PROVISIONAL ADMITIDOS E PRAZO ALEGACIÓNS Ó PROCESO SELECTIVO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO OE PORRIÑO XOVE 

8- CONVOCATORIA DE ENTREVISTAS PERSOAIS A CANDIDATOS PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO OE PORRIÑO XOVE o 06-09-19

9- CORRECCIÓN ERROS - NOVA DATA CONVOCATORIA ENTREVISTAS PERSOAIS CANDIDATOS PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E APOIO OE PORRIÑO XOVE, o 09-09-19

10- LISTADO PROVISIONAL PUNTUACIÓNS ENTREVISTA E CV, E PRAZO ALEGACIÓNS PROCESO SELECTIVO PERSOAL DIRECTIVO E DOCENTE OE PORRIÑO XOVE

11- LISTADO DE DATAS E HORA DAS ENTREVISTAS DOS CANDIDATOS-AS A ALUMNOS-AS ESPECIALIDADE SOCIOSANITARIA INSTITUCIONS 

12- LISTADO DE DATAS E HORA DAS ENTREVISTAS DOS CANDIDATOS-AS A ALUMNOS-AS ESPECIALIDADE GRAVACION DATOS

13- LISTADO DEFINITIVO PUNTUACIÓNS BAREMO E ENTREVISTA PROCESO SELECTIVO PERSOAL DIRECTIVO E DOCENTE OE PORRIÑO XOVE 

14- LISTADO PROVISIONAL PUNTUACIÓNS ENTREVISTA E BAREMO ALUMNOS-AS ESPECIALIDADE SOCIOSANITARIA INSTITUCIONS 

15- LISTADO PROVISIONAL PUNTUACIÓNS ENTREVISTA E BAREMO ALUMNOS-AS ESPECIALIDADE GRAVACIÓN DE DATOS 

16- DIA ESTABLECIDO PARA ALEGACIÓNS A PUNTUACIÓN OBTIDA NA SELECCION PROVISIONAL DE ALUMNOS-AS 

17- LISTADO DEFINITIVO PUNTUACIÓNS ENTREVISTA E BAREMO ALUMNOS-AS ESPECIALIDADE SOCIOSANITARIA INSTITUCIONS 

18- LISTADO DEFINITIVO PUNTUACIÓNS ENTREVISTA E BAREMO ALUMNOS-AS ESPECIALIDADE GRAVACIÓN DE DATOS 

19- CORRECION ERRO NO LISTADO DEFINITIVO PUNTUACIÓNS ENTREVISTA E BAREMO ALUMNOS-AS ESPECIALIDADE SOCIOSANITARIA INSTITUCIONS

[Pechado] PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR, EN RÉXIME DE INTERINIDADE, CATRO PRAZAS VACANTES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CONCELLO DO PORRIÑO
+ Ler máis

-Bases reguladoras do proceso selectivo publicadas no BOPPO nº 45 de data 05-03-2019.


-Anuncio da convocatoria publicado no DOG nº 62 de data 29-03-2019.- Prazo para presentación de solicitudes do 30-03-2019 ata o día 22-04-2019, ámbolos dous incluídos.

-Lista provisinal de admitidos-as e excluidos-as ao proceso selectivo.

-Resolución que aproba a lista definitiva de admitidos e excluídos, se fixa a data de constitución do tribunal e da realización do 1º exercicio.


-Publicación da Plantilla de Respostas Correctas do primeiro exercicio da oposición (test).- Prazo para presentación alegacións os  días 24, 25 e 26 de xuño 2019.

-Publicación anuncio resolución alegacións plantilla 1º exercicio.


-Publicación anuncio convocatoria para realización do segundo exercicio, obrigatorio e eliminatorio, de carácter práctico o vindeiro luns, día  22 de xullo de 2019, ás 11:30 horas, no Centro Neural, sito no edificio municipal Multiusos, Torneiros, O Porriño.

-Anuncio Resolución alegacións erros aritméticos na puntuación do 1º exercicio.   

-Anuncio cualificación 2º exercicio (práctico)  

-Anuncio apertura dos sobres cos códigos identificativos e datos persoais correspondentes ao 2º exercicio.  

-Anuncio de apertura de códigos do 2º exercicio e convocatorio do 3º exercicio (proba de galego).

-Anuncio cualificación final e proposta de nomeamento para cubrir catro prazas vacantes de auxiliar administrativo en réxime de interinidade.

- Anuncio resolución alegacións presentadas respecto do segundo exercicio da oposición e cualificación final do proceso selectivo.

-Publicación resolución de nomeamento de funcionarios interinos con cargo a catro prazas de auxiliar administrativo vacantes no cadro de persoal do ano 2018.