¿Xa es usuario do servizo? Identifícate

Procesos de contratación abertos


Proceso de selección de oito auxiliares de policía local, durante seis meses.
+ Ler máisÚltimos procesos de contratación pechados


[Pechado] SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE 30 PERSOAS DESEMPREGADAS EN SITUACION DE EXCLUSION SOCIAL CON CARGO Á SUBVENCIÓN DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA "PLAN DE CONCELLOS 2016: EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS"
+ Ler máis
- Bases para a selección e contratación de 30 persoas desempregadas  

  - Anexo solicitude para a contratación de 1 conserxe para o servizo "Apoio ao funcionamento do centro de formación de Torneiros"

-
 Anexo Solicitude para a contratacción de 16 persoas para o servizo "Apoio ao servizo de obras municipais na conservación, mellora e protección de dependencias e recursos municipais"    

- Anexo solicitude para a contratación de 1 operario de vehiculos de limpeza viaria e 10 peóns de horticultura, xardineria para o servizo "Apoio ao servizo de parques, xardíns e limpeza no Concello do Porriño" 

- Anexo Declaración de responsabilidades apartados e), f), g) h) 

- Lista provisional de admitidos e excluidos para a contratacion de 1 conserxe para o servizo "Apoio ao funcionamento do centro de formación de Torneiros"  

- Lista provisional de admitidos e excluidos para a contratacción de 16 persoas para o servizo "Apoio ao servizo de obras municipais na conservación, mellora e protección de depedencias e recursos municipais" 

- Lista provisional de admitidos e excluidos para a contración de 1 operario vehículo limpeza viaria e 10 peóns horticultura e xardineria para o servizo " Apoio ao servizo de parques, xardíns e limpeza no Concello do Porriño" 

- Lista definitiva de admitidos e excluidos para a contratación de 1 conserxe para o servizo "Apoio ao funcionamento do centro de formación de Torneiros"

- Lista definitiva de admitidos e excluidos para a contratación de 16 persoas para o servizo "Apoio ao servizo de obras municipais na conservación, mellora e protección de dependencias e recursos municipais"

- Lista definitiva de admitidos e excluidos para a contratación de 1 operario vehículo limpeza viaria e 10 peóns de horticultura e xardinería para o servizo "Apoio ao servizo de parques, xardíns e limpeza no Concello do Porriño" 

- Resultado da valoración, puntuacións e proposta Tribunal.  

- Anuncio resolución escrito revisión puntuación.

[Pechado] Selección e nomeamento como funcionario interino, para substitución durante a baixa por incapacidade temporal (IT) do funcionario interino que ocupa unha praza de auxiliar, subgrupo C2, que está adscrito ao Departamento de Urbanismo.
+ Ler máis

[Pechado] Proceso selectivo para a contratación laboral temporal dun/ha traballador/a social para o departamento de Servizos Sociais do Concello
+ Ler máis