¿Xa es usuario do servizo? Identifícate

Procesos de contratación abertos


PROCESO DE SELECCIÓN DE OITO AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL, DURANTE SEIS MESES
+ Ler máis

PROCESO SELECTIVO PARA SUBSTITUÍR Á MÉDICO DA UAD-RESPONSABLE DE SERVIZO, CON CONTRATO EN VIGOR, QUE ESTÁ EN SITUACIÓN DE EXCEDNECIA POR COIDADO DE FILLO
+ Ler máis

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2016
+ Ler máis

Selección e contratación de 52 persoas desempregadas con cargo ao Plan Concellos 2017
+ Ler máis

Proceso selectivo, polo sistema de oposición libre, para cubrir en réxime de interinidade unha praza vacante de auxiliar administrativo.
+ Ler máis

Proceso selectivo, para a provisión interina de tres prazas vacantes de operario de obras e servizos, mediante concurso oposición.
+ Ler máis

Proceso selectivo para a provisión interina dunha praza de operario de obras e servizos, que quedou vacante pola xubilación do seu titular
+ Ler máis

Bolsa de emprego público temporal a xeito de listas de reserva de auxiliares administrativos interinos
+ Ler máisÚltimos procesos de contratación pechados


[Pechado] Preselección para a posterior selección e contratación dun/dunha técnico/a de prospección de emprego
+ Ler máis

[Pechado] Proceso de selección de oito auxiliares de policía local, durante seis meses.
+ Ler máis

[Pechado] SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE 30 PERSOAS DESEMPREGADAS EN SITUACION DE EXCLUSION SOCIAL CON CARGO Á SUBVENCIÓN DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA "PLAN DE CONCELLOS 2016: EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS"
+ Ler máis
- Bases para a selección e contratación de 30 persoas desempregadas  

  - Anexo solicitude para a contratación de 1 conserxe para o servizo "Apoio ao funcionamento do centro de formación de Torneiros"

-
 Anexo Solicitude para a contratacción de 16 persoas para o servizo "Apoio ao servizo de obras municipais na conservación, mellora e protección de dependencias e recursos municipais"    

- Anexo solicitude para a contratación de 1 operario de vehiculos de limpeza viaria e 10 peóns de horticultura, xardineria para o servizo "Apoio ao servizo de parques, xardíns e limpeza no Concello do Porriño" 

- Anexo Declaración de responsabilidades apartados e), f), g) h) 

- Lista provisional de admitidos e excluidos para a contratacion de 1 conserxe para o servizo "Apoio ao funcionamento do centro de formación de Torneiros"  

- Lista provisional de admitidos e excluidos para a contratacción de 16 persoas para o servizo "Apoio ao servizo de obras municipais na conservación, mellora e protección de depedencias e recursos municipais" 

- Lista provisional de admitidos e excluidos para a contración de 1 operario vehículo limpeza viaria e 10 peóns horticultura e xardineria para o servizo " Apoio ao servizo de parques, xardíns e limpeza no Concello do Porriño" 

- Lista definitiva de admitidos e excluidos para a contratación de 1 conserxe para o servizo "Apoio ao funcionamento do centro de formación de Torneiros"

- Lista definitiva de admitidos e excluidos para a contratación de 16 persoas para o servizo "Apoio ao servizo de obras municipais na conservación, mellora e protección de dependencias e recursos municipais"

- Lista definitiva de admitidos e excluidos para a contratación de 1 operario vehículo limpeza viaria e 10 peóns de horticultura e xardinería para o servizo "Apoio ao servizo de parques, xardíns e limpeza no Concello do Porriño" 

- Resultado da valoración, puntuacións e proposta Tribunal.  

- Anuncio resolución escrito revisión puntuación. 

- Trámite de audiencia aos demais interesados/admitidos ó proceso por recurso de Alzada interposto pot Santiago González Da Graza.

-
 Resolución desestimación ó recurso de Alzada interposto por Santiago González Da Graza.