Porremprego. Oficina Municipal de Emprego
Concello de O Porriño
InicioPersoal
Persoal
Procesos de contratación abertos

Proceso selectivo para a contratación temporal de oito auxiliares de policía local durante seis meses
+ Ler máis

Proceso de selección de persoal laboral de duración determinada para a execución de obras e servizos prioritarios e esencias. Postos de traballo: 70 postos de peóns de obra pública
+ Ler máis

Proceso selectivo para nomeamento dun funcionario interino, auxiliar administrativo, para execución de programa temporal denominado: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"ACTUALIZACIÓN DA INFORMACIÓN E PROCESAMENTO DE DATOS NA UNIDADE DE ESTATÍSTICA E PADRÓN MUNICIPAL\"
+ Ler máisProcesos de contratación pechados

[Pechado] Proceso selectivo para a contratación laboral temporal de persoas desempregadas (Plan de conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2015 da Deputación provincial)
+ Ler máis

[Pechado] PROCESO SELECTIVO PARA NOMEAMENTO DUN FUNCIONARIO INTERINO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SUBGRUPO C2, PARA REFORZO NO REXISTRO POR ACUMULACIÓN DE TAREFAS
+ Ler máis

[Pechado] PROCESO SELECTIVO DUN FUNCIONARIO INTERINO PARA A SUBSTITUCIÓN TRANSITORIA DUN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA AUXILIAR, GRUPO C, SUBGRUPO C2
+ Ler máis

[Pechado] SELECCIÓN ALUMNOS-AS TRABALLADORES-AS DO OBRADOIRO DE EMPREGO \\\\\\\\\\\\\\\"PORREMPREGO II\\\\\\\\\\\\\\\"
+ Ler máis

[Pechado] SELECCIÓN DO EQUIPO DIRECTIVO, DOCENTE E TUTOR DO OBRADOIRO DE EMPREGO \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"PORREMPREGO II\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"
+ Ler máis


Lista provisional e puntuación do equipo docente, directivo e tutor/a.


O día das alegacións será o 4 de xullo na Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e Benestar en Vigo de 9h a 14h.

Lista definitiva e día, hora e lugar das entrevistas do equipo docente, directivo e tutor/a.

Lista definitiva e día, hora e lugar das entrevistas dos expertos/as en animador/a sociocultural

Puntuacións da selección de persoal directivo e docente

Lista provisional da selección dun administrativo/a

O día das alegacións será o 27 de agosto na xefatura territoral da Consellería de Traballa e Benestar  en Vigo de 10h a 14h.

Lista definitiva da selección dun administrativo/a

As entrevistas para a selección dun administrativo/a terán lugar o 17/09/2014 ás 12h no Multicentro de Torneiros - 2º planta (O Porriño)

Puntuacións da selección de administrativo/a

Puntuacións da selección de experto/a docente de Animador/a Sociocultural trala renuncia dos anteriormente seleccionados/as


[Pechado] PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DO PERSOAL PARA A BRIGADA CONTRA INCENDIOS 2014
+ Ler máis

[Pechado] PROCESO SELECTIVO CONDUTORES DE VEHÍCULO MOTOBOMBA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS 2014
+ Ler máis

[Pechado] PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL PARA A EXECUCIÓN DO PLAN DE CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS 2014. REALIZACIÓN DOS SERVIZOS DETERMINADOS: APOIO AO EMBELECEMENTO URBANO E HUMANIZACIÓN DE ESPAZOS URBANOS E RURAIS.
+ Ler máis

[Pechado] PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE OITO AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL DURANTE SEIS MESES
+ Ler máis

[Pechado] PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAS DESEMPREGADAS NON PERCEPTORAS DE PRESTACIÓN E INSCRITAS NO SPEG - PLAN PROVINCIAL DE EMPREGO 2014 DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
+ Ler máis

[Pechado] PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAS DESEMPREGADAS MAIORES DE 30 ANOS E INSCRITAS NO SPEG - 2º PLAN PROVINCIAL DE EMPREGO DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
+ Ler máis

[Pechado] CONVOCATORIA PARA A URXENTE SELECCIÓN DEFINITIVA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAS DESEMPREGADAS DENTRO DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN 2013
+ Ler máis

[Pechado] PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN INTERINA DA PRAZA DE OPERARIO DE OBRAS E SERVIZOS MEDIANTE CONSURSO-OPOSICIÓN
+ Ler máis

[Pechado] Convocatoria para a Urxente Selección e Contratación Laboral de Duración Determinada de 5 Oficiais de Vías e Obras e Servizos, e 54 Peóns de Obras e Servizos para servizos públicos urxentes e prioritarios
+ Ler máis

[Pechado] PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE INTERESE SOCIAL DE 6 PEÓNS DE OBRAS DA CONSTRUCIÓN E 6 PEÓNS DE XARDINERÍA E HORTICULTURA O AMPARO DO PLAN PROVINCIAL DE EMPREGO 2013 DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
+ Ler máis

[Pechado] PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN INTERINA DA PRAZA DE MÉDICO-RESPONSABLE DE SERVIZO PARA A UNIDADE ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIAS DO PORRIÑO (UAD), MEDIANTE CONCURSO.
+ Ler máis

[Pechado] CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE CINCO AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL DE TEMPADA DETERMINADA
+ Ler máis

[Pechado] CONVOCATORIA E BASES PARA A SELECCIÓN DE DOUS BOLSEIROS/AS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN DE TURISMO.
+ Ler máis

[Pechado] CONVOCATORIA DO PROCESOS SELECTIVO PARA CUBRIR UN POSTO VACANTE DE SUBALTERNO-NOTIFICADOR DO CONCELLO DO PORRIÑO, INCLUIDA NO OEP 2011
+ Ler máis

[Pechado] CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA DEFINITIVA DO POSTO DE MÉDICO-RESPONSABLE DO SERVIZO PARA A UNIDADE ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIAS, MEDIANTE OPOSICIÓN, PERTENCENTE Á OEP 2011
+ Ler máis

[Pechado] BASES DA CONVOCATORIA PARA CUBRIR DIVERSAS PRAZAS VACANTES NO CORPO DE POLICIA LOCAL DO CONCELLO DO PORRIÑO, INCLUIDAS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2011
+ Ler máis
Bases publicadas no BOP nº 231 de 01/12/2011
Anuncio da convocatoria no DOG nº73 de 17/04/2012
Anuncio da convocatoria no BOE nº 104 de 01/05/2012
Modelo instancia oposición libre
Audiencia ós/ás interesados/as por recursos de reposicións presentados
Resolución recursos reposición
Lista provisional de admitidos/as e excluídos/as para a quenda de mobilidade horizontal
Lista definitiva de admitidos/as, determinación da constitución do tribunal e do concurso de méritos, para a quenda de mobilidade horizontal
Resultado do concurso, proposta de nomeamento e lista de reserva da quenda de mobilidade horizontal
Oposición Libre: Lista provisional de admitidos/as e excluídos/as
Oposición Libre: Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as e fixación da data de constitución do tribunal e da celebración do primeiro exercicio
Oposición libre: Publicación no BOPDEPO da lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as, fixación da data de constitución do tribunal e da celebración do primeiro exercicio
Resultado da avaliación do primeiro exercicio e convocatoria do segundo
Plantilla do primeiro exercicio
Anuncio rectificación de erros e resolución de reclamacións
Anuncio resultado proba de galego
Anuncio suspensión realización do terceiro exercicio
Anuncio: Resolución de Alegacións e Convocatoria terceiro exercicio - Probas Físicas
Anuncio: Resultado Probas Físicas e Convocatoria cuarto exercicio - Probas Psicotécnicas
Anuncio: Resultado probas pisicotécnicas e convocatoria proba de recoñecemento médico
Anuncio: Resultado Probas Médicas e Proposta de Nomeamento[Pechado] CONVOCATORIA E BASES PARA A URXENTE SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DUN/DUNHA TRABALLADOR/A SOCIAL QUE REFORZARÁ Ó PERSOAL QUE FORMA PARTE DO DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS DO CONCELLO DO PORRIÑO
+ Ler máis

[Pechado] CONVOCATORIA E BASES XERAIS ESPECÍFICAS DE SELECCIÓN DEFINITIVA DUN/DUNHA TÉCNICO/A SUPERIOR DE INFORMÁTICA (FP2) DENTRO DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN 2011-CREACIÓN E MANTEMENTO DUN SERVIZO INFORMÁTICO PARA O APOIO, IMPLANTACIÓN E DIVULGACIÓN DAS NOVAS TECNOLOXÍAS NOS SERVIZOS DO CONCELLO DO PORRIÑO
+ Ler máis

[Pechado] CONVOCATORIA E BASES XERAIS ESPECÍFICAS DA SELECCIÓN DUN/DUNHA MESTRE DE EDUCACIÓN PRIMARIA DENTRO DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN 2011-FOMENTO EDUCATIVO A MENORES CON DIFICULTADES
+ Ler máis

[Pechado] CONVOCATORIA E BASES XERAIS E ESPECÍFICAS DA SELECCIÓN DEFINITIVA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE 2 ORIENTADORES/AS LABORAIS DENTRO DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN 2011-INTEGRACIÓN DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS CARA Ó EMPREGO
+ Ler máis

[Pechado] CONVOCATORIA E BASES XERAIS E ESPECÍFICAS DA SELECCIÓN DEFINITIVA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE 1 TÉCNICO/A INFORMÁTICO E 2 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS/AS DENTRO DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN 2011.
+ Ler máis

[Pechado] CONVOCATORIA E BASES XERAIS E ESPECÍFICAS DA SELECCIÓN DEFINITIVA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE 4 OFICIAIS DE 1º ALBANEIS E 8 PEÓNS DE OBRA DENTRO DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN 2011-HUMANIZACIÓN DE ESPAZOS URBANOS E RURAIS
+ Ler máis

[Pechado] CONVOCATORIA E BASES XERAIS E ESPECÍFICAS DA SELECCIÓN DEFINITIVA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE 1 OFICIAL 1ª CONDUCTOR DE VEHÍCULOS E 8 PEÓNS DE XARDINERÍA DENTRO DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN 2011-APOIO AO EMBELECEMENTO URBANO
+ Ler máis

[Pechado] CONVOCATORIA E BASES XERAIS E ESPECÍFICAS DA SELECCIÓN DEFINITIVA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE 1 TITULADO/A MEDIO ANIMADOR SOCIOCULTURAL DENTRO DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN 2011.
+ Ler máis

[Pechado] CONVOCATORIA E BASES PARA A URXENTE PRESELECCIÓN E POSTERIOR SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DUN/DUNHA TÉCNICO/A IOBE
+ Ler máis

[Pechado] CONVOCATORIA E BASES XERAIS E ESPECÍFICAS DA SELECCIÓN DEFINITIVA PARA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAS DESEMPREGADAS DENTRO DO PROGRAMA DE COOPERACIÓN 2001
+ Ler máis

[Pechado] CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE CINCO AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL DE TEMPADA DETERMINADA
+ Ler máis

[Pechado] CONVOCATORIA E BASES DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN/HA TRABALLADOR/A SOCIAL , PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS DO CONCELLO DO PORRIÑO
+ Ler máis

[Pechado] RESPOSTAS DO 1º EXAMEN PARA A SELECCIÓN POR PROMOCIÓN INTERNA DUNHA PRAZA DE FUNCIONARIO DE CARREIRA NA CATEGORÍA DE OFICIAL, GRUPO C, SUBGRUPO C1.
+ Ler máis
Copyright © 2015
Concello do Porriño
C/ Antonio Palacios s/n
36400 - Porriño (Pontevedra)
Teléfono: 986 335 000
Oficina Municipal de Emprego
Multicentro do Concello do Porriño
Torneiros - Riveira S/N
36410 - O Porriño (Pontevedra)
Teléfono: 986 338 217
Axencia de colocación
autorizada con el nº 1200000055
por el Sistema Nacional
de Empleo