Ofertas de emprego

PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 01/06/2023
Solicítase un mozo/a de almacén para confeccionar paquetes ,elaboración de palets e movemento de caixas de 15:00-19:00 para cubrir unha baixa. Requisitos: Experiencia
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Fijo-Discontinuo 06/03/2023
Solicítase un conserxe para apertura e peche de portas atención aos público avisos e pequenas reparacións. Contrato fixo descontinuo para cubrir baixas ,vacacións e necesidades de reforzo.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 30/05/2023
Solicítase unha limpadora para limpeza de oficinas zona Porriño e Puxeiros. Data de incorporación o 1 de xuño. Contrato temporal dun mes para cubrir vacacións, 15 horas semanais.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 12/05/2023
Solicítase un administrativo/a xeneral para unha empresa de transportes situada en Mos. Incorporación inmediata. Contrato indefinido. Experiencia con Excel avanzado e tablas dinámicas.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 12/05/2023
Solicítase un administrativo/a para xestión loxística de almacéns para unha empresa de transportes situada en Mos. Incorporación inmediata. Contrato indefinido. Experiencia con Excel avanzado e tablas dinámicas.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 2 | Tipo de contrato: Indefinido 10/05/2023
Solicítase un/ha xerocultor/a para una residencia de persoas maiores situada en Mos. Incorporación inmediata. Requisitos: Certificado de Profesionalidade de Atención Sociosanitaria ou Ciclo de Auxiliar de Enfermería.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 02/05/2023
Solicítase un administrativo/a contable con experiencia para traballar a media xornada de 9:00-13:00 .Xornada continua,contrato indefinido ,incorporación inmediata.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 24/04/2023
Solicítase un tornero para unha empresa situada no Porriño. As tarefas a desempeñar son fabricación e preparación de pezas. Data de incorporación inmediata. Xornada laboral partida de 8:00 a 13:00 e de 15:00 a 18:00. Requisitos fundamentais para presentarse á oferta: experiencia previa de 3 anos e posuír o carné de conducir.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 24/04/2023
Solicítase un repartidor para unha empresa de distribución de alimentos situada no Porriño. As tarefas a desempeñar son preparación e reparto de mercancía (Vigo – Valmiñor). Contrato indefinido. Salario segundo convenio. Requisito: carné de conducir.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 19/04/2023
Solicítase un operario/a de almacén para unha empresa situada no Porriño. Ofrecen contrato de formación de dous anos. Incorporación inmediata. Salario segundo convenio. Horario de 8:00 a 13:30 e de 15:30 a 18:00. Valórase carné de carretilla elevadora e coñecementos sobre paquete office.
12