Ofertas de emprego

Porremprego O Porriño
Nº de postos: 5 | Tipo de contrato: Eventual por carga de producción 19/05/2017
Se sempre desexaches ter unha oportunidade profesional no estranxeiro dentro do sector da automoción, Esta é a túa oportunidade! As principais tarefas dos carretilleiros será realizar carga e descarga dos camións, preparación dos pedidos, abastecemento da producción a través do tren loxístico e mantemento do almacén. Por outra parte necesitamos operarios de producción para cadena de montaxe. Estes últimos non necesitan ter o carné de carretilla. Qué ofrece a empresa? - Contrato de 6 meses, con posibilidade de prórroga por outros 6 meses - A viaxe do avión ( ida e volta pagos), sempre que se cumpla coa duración do contrato - Aloxamento e vehículo compartido - Salario bruto 1400 euros para os carretilleiros e 1200 euros para os operarios. Qué se require para o posto? - Desexable experiencia mínima neste sector - Movilidade xeográfica para residir na República Checa un mínimo de 6 meses - Ganas de traballar e cumprir coas responsabilidades no posto - Capacidade de aprendizaxe en entornos cambiables ou baixo presión - Axilidade e destreza
Mecánico industrial Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 27/03/2017
Selecciónase mecánico industrial con experiencia para reparación de maquinaria, valoraranse coñecementos de hidráulica, neurmática e electricidade. Contrato indefinido, xornada partida (8:00-14:00 e de 15:30 a 17:30)
Operario/a de almacén Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 27/01/2017
Selecciónase operario/a para xestión de almacén. Precísanse coñecementos en informática. Acreditativo de curso de seguridade para ponte grúa. No necesaria experiencia. Xornada partida.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 25/05/2017
Selecciónase administrativo/a para control e introducción de albaráns, facturas, cobros e pagos, remesas, etc. Seguimento e control de contabilidade, atención ao cliente, soporte no programa ERP. Contrato temporal (inicial), xornada partida (9:00-13:00).
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 25/05/2017
Selecciónase montador de estructuras metálicas para tarefas como tal, valóranse nocións de soldadura e calderería lixeira. Contrato por obra. Horario de 7:00-13:00
Atencion ao público Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 23/05/2017
Selecciónase persoa para atención ao público (telefónica y/o taquilla), promoción dos servizos ofertados, emisión e cobro de billetes de embarque, atención de reclamacións e suxerencias de clientes. Contrato para a época estival. Salario según convenio. Horario a turnos rotativos.
Albanel polivalente Oferta activa
PORREMPREGO Vigo
Nº de postos: 4 19/05/2017
Selecciónanse albaneis polivalentes para empresa de construcción en Vigo, oficial 2º/1º. Contrato por obra, xornada partida.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 19/05/2017
Selecciónase cociñeiro/a o axudante de cociña para tapería en Mos. Contratación a tempo parcial (xoves a domingo)
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 3 12/05/2017
Selecciónase profesional de fabricación mecánica para tarefas de mecanizado e control de pezas. Beca FEUGA por 6 meses (600 euros) Horario a turnos de 6:30-14:30/14:30-22:30
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 12/05/2017
Selecciónase técnico de laboratorio en ensaios ambientais. As funcións consisten en dar soporte en montaxe de ensaios, seguimento e documentación posterior e análise de mostras. Contrato eventual por doce meses, horario de 8:00-17:00.