Ofertas de emprego

PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 25 17/01/2018
Selecciónase a fontaneros de oficial de 1º e 2º para realizar tarefas de climatización e fontanería. Oferta de emprego para Holanda durante 4 meses salario 1750?. Xornada continua de 8:00 a 16:00. Inglés básico. Experiencia laboral de 3 anos mínimo.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 15/01/2018
Selecciónase Profesores/as para impartir clases de cociña en diferentes colexios e asociacións de Vigo, Morrazo, Mos e Porriño. Requisitos: Ter formación na materia, experiencia mínima de 3 anos con grupos de nenos/as de 3 a 12 anos e imprescindible ter o certificado do Ministerio acreditando non constar no rexistro central de delincuentes sexuais. Incorporación inmediata.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 15/01/2018
Selecciónase profesores/as para impartir clase de inglés para adultos en diferentes asociacións de Vigo, Morrazo, Mos, Porriño e Ponteareas. Nivel C1 de inglés demostrable en entrevista. Experiencia mínima de 3 anos con grupos adultos. Incorporación inmediata.
TORNERO CNC Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 15/01/2018
Selecciónase Tornero CNC, realización de tarefas en mecanizado en torno cnc incorporación inmediata. Ciclo de fabricación Mecánica.
Comercial Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 4 09/01/2018
Selecciónase persoas para venta de seguros de decesos. Media Xornada, incorporación inmediata con salario fixo máis comisións, Incorporación inmediata
Axudante de cociña Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 08/01/2018
Selecciónase Axudante de cociña para media xornada con experiencia. Dispoñibilidade inmediata.
camarero/a Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 08/01/2018
Selecciónase camarero/a para incorporación inmediata, experiencia demostrable.
Electricista Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 04/01/2018
Selecciónase dous/as electricistas para instalacións eléctricas de cableados e cadros eléctricos. Horarios de 8:30-13:30/ 15:00-18:00.
Mozo de Almacén Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 29/12/2017
Selecciónase mozo de almacén, Xornada de 30h/ semanais para recepción de mercancía, manexo de carretilla elevadora, control de albaráns, turnos de mañán/tarde. Incorporación inmediata.
Dependienta Oferta activa
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 22/12/2017
Selecciónase persoa para comercio textil , para realizar tarefas de atención o cliente. Xornada de 16:30 a 20:30
12