Ofertas de emprego

PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Dun ano , con posibilidade a indefinido. 03/10/2023
Especialista en limpeza con experiencia laboral mínima de 3 anos no sector, experiencia en xestión de equipos e ofimática básica. Con posibilidade de crecemento e desenvolvemento profesional.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 2 28/09/2023
Búscanse un oficial e un peón de construción para realizar tarefas de construción en xeral, rehabilitación e traballos en altura. Xornada laboral partida. Requisitos: valorable experiencia en construción; carné de conducir.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 27/09/2023
Búscase un mecánico/a para realizar tarefas de mantemento e reparación de camións e maquinaria industrial. Titulación esixida: grao medio en automoción ou similar. Experiencia laboral: 1 ano mínimo. Tipo de contrato: temporal. Xornada partida.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 22/09/2023
Búscase camareiro/a para traballar nun restaurante, realizando tarefas de servizo de barra, terraza e comedor. Requisitos: experiencia previa como camareiro/a. Incorporación inmediata. Tipo de contrato: Indefinido, con 2 meses de proba. Salario: nómina oficial de camareiro/a. Xornada laboral continua, 40 horas semanais, de luns a venres.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 22/09/2023
Búscase un/unha cociñeiro/a para trallar nun restaurante do Porriño, realizando as seguintes tarefas: menú do día, limpeza e mantemento dos produtos e da cociña, etc (funcións habituais dun cociñeiro/a). Requisitos: experiencia previa como cociñeiro/a. Tipo de contrato: indefinido. Salario: nómina oficial de cociñeiro/a. Xornada laboral continua, 40 horas semanais, de luns a venres (horario matinal ou nocturno por establecer).
PORREMPREGO Pontevedra
Nº de postos: 5 | Tipo de contrato: Indefinido, xornada partida. 22/09/2023
Búscanse varios auxiliares de axuda no fogar para traballar nunha empresa de atención domiciliaria, realizando as tarefas propias do servizo de axuda no fogar. Data de incorporación: proximamente. Tipo de contrato: indefinido. Xornada laboral: Partida. Titulación esixida: titulación relacionada coa axuda no fogar. Non se require experiencia previa.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 21/09/2023
Búscase axudante de cociña para realizar tarefas propias do posto, dous fines de semana (22-24/09 e 29/09-01/10). Requisitos: experiencia como axudante de cociña.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 21/09/2023
Búscase camareiro/a para realizar tarefas de servizo de mesas e barra. Duración do contrato: dous fines de semana (22-24/09, 29/09-01/10).
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 21/09/2023
Búscase cociñeiro/a para realizar parrilla e cociña tradicional. Xornada completa, contrato indefinido. Requisitos: experiencia como cociñeira, carné de manipulador de alimentos.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 19/09/2023
Búscase un/unha enxeñeiro/a industrial junior para realizar tarefas de ensaios de laboratorio. Titulación esixida: Licenciatura ou grao en enxeñería mecánica. Non se require experiencia profesional. Tipo de contrato: indefinido. Xornada laboral: partida, a quendas. Salario: SMI.