Ofertas de emprego

PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 20/06/2024
Búscase unha persoa para realizar tarefas de electromecánica. Incorporación inmediata. Salario 1300 euros. Requisitos mínimos: 1 ano de experiencia previa como peón/oficial. Permiso B de conducir.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 18/06/2024
Búscase unha persoa para realizar tarefas relacionadas co deseño gráfico, tales como brading, xestión de eventos e xestión de redes sociais. Incorporación inmediata. Xornada continua de 10:30 a 18:30 h (flexible). Salario 1237 euros. Requisitos mínimos: alto dominio de Adobe. Experiencia previa de 5 anos en posto de deseño e eventos.
PORREMPREGO Mos
Nº de postos: 2 | Tipo de contrato: Duración determinada 18/06/2024
Búscase un/unha coidador/a para traballar nunha residencia, para facilitar apoios individualizados a mulleres con discapacidade intelectual. Tipo de contrato: xornada completa. Duración do contrato: 3 meses. Xornada laboral continua. Salario: por convenio. Titulación esixida: Técnico/a en coidados auxiliares de enfermería /Técnico/a en atención a persoas en situación de dependencia/ Certificado profesional de atención sociosanitaria
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 13/06/2024
Solicítase cociñeiro/a para elaboración de hamburguesas e bocadillos. Incorporación inmediata. Horario de 12:00-16:00 e 20:00-00:00. Requisitos mínimos: carné de manipulación de alimentos. Experiencia previa no sector.
PORREMPREGO. O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Prácticas. 12/06/2024
Búscase persoa xoven con formación técnica en ramo de automoción ou similar para formarse en taller de maquinaria , sería para un contrato en prácticas, con horario de 08:00 a 16:30h , salario; según convenio.
PORREMPREGO Tomiño
Nº de postos: 2 | Tipo de contrato: Substitución (posibilidade de fixo-discontinuo) 05/06/2024
Búscanse dous/dúas xerocultores/as ou auxiliares de enfermería para traballar nunha residencia de maiores de Tomiño realizando os coidados dos residentes: duchas, comidas, paseos, cambios de pañais, etc. Data de incorporación: inmediata. Tipo de contrato: substitución, con posibilidade de fixo-discontinuo. Duración do contrato: 5-6 meses, con posibilidade de ampliación. Salario: 1.300/1.400 euros ao mes. Xornada laboral a quendas. Requisitos: Grao Medio de Auxiliar de Enfermería ou Certificado de Profesionalidade de Atención Sociosanitaria en institucións, ou formación similar; carné de conducir. Non é necesaria experiencia.
PORREMPREGO Tomiño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal 05/06/2024
Búscase traballador/a para limpeza e cociña nunha residencia de maiores. Contrato de substitución de 3 meses , en horario: de mañán ou de tarde pero en xornada continua. Incorporación a partir do 1 de Xullo. Salario:Según convenio.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Eventual 04/06/2024
Búscase un/unha limpador/a para realizar a limpeza das instalacións (oficinas, aseos, vestiarios, etc.) dunha empresa do Porriño. Data de incorporación: 17/06/2024. Tipo de contrato: eventual. Duración do contrato: 60 días. Salario: 600 euros en 16 pagas. Xornada laboral continua, de luns a venres, en horario de 7:00 a 11:00 h; hai posibilidade de cambiar o horario e realizalo tamén de 18:00 a 22:00 h. Requisitos: experiencia laboral mínima de 6 meses como limpador/a, carné de conducir e vehículo propio.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido. 04/06/2024
Búscase mecánico axustador para montaxe e instalacións industriais, bens de equipo, axuste de maquinaria e utillaxe, así como postas en marcha. Requisito: Ciclo formativo en fabricación mecánica e mantemento. Contratación para incorporación inmediata con contrato indefinido, xornada partida: de 08:30h a 13:30h e de 15:00h a 18:00h. Salario: según convenio.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 30/05/2024
Búscase un/unha condutor/a de camión para traballar nunha empresa do Porriño. Data de incorporación: inmediata. Tipo de contrato: indefinido. Xornada laboral partida. Salario: según convenio. Requisitos: CAP e tarxeta de condutor, carné C+E, experiencia laboral como condutor/chófer.
123......6