Ofertas de emprego

PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido 15/09/2023
Búscase un mecánico/a ou electromecánico/a de automoción para camións industriais e equipos frigoríficos. Requisitos: imprescindible experiencia laboral como mecánico/a ou electromecánico/a; carné de conducir tipo C. Tipo de contrato: indefinido. Xornada laboral: partida, con horario de 9.00 a 13.00 e de 15.00 a 19.00.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 15/09/2023
Búscase un poliestero/a para traballar nun taller de vehículos frigoríficos realizando as seguintes tarefas: aplicar resina, dar poliéster e laminar poliéster en caixas frigoríficas. Requisitos: imprescindible experiencia laboral como poliestero/a. Tipo de contrato: indefinido. Xornada laboral partida, con horario de 9.00 a 13.00 e de 15.00 a 19.00.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 2 | Tipo de contrato: Indefinido, xornada completa. 14/09/2023
Búscanse camareiros/as para realizar tarefas de atención de sala, barra e terraza. Titulación esixida: ESO (recomendable). Requisitos: experiencia laboral dun ano como camareiro/a, coñecementos de cociña. Tipo de contrato: indefinido, xornada completa. Xornada laboral: continua, por semanas alternas; unha semana con horario de 8.00 a 15.00 e outra con horario de 16.00 a 23.00. Recomendable ter carné de conducir para desprazarse ao posto de traballo.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 13/09/2023
Búscase cociñeiro/a para realización de hamburguesas e bocadillos. Requisitos: experiencia como cociñeiro/a e carné de manipulación de alimentos. Ofrécese contrato por 1 ano. Xornada laboral partida: de 12.00 a 16.00 e de 20.00 a 00.00.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Temporal, duración a definir. 08/09/2023
Búscase un caldereiro-soldador para realizar tarefas de reparación e fabricación de carrocerías para vehículo industrial, en aceiro e aluminio. Titulación esixida: Certificado de soldadura MIG-MAG. Experiencia laboral requirida: 3 anos nun posto similar ou de fabricación de estruturas. Horario: de 8.15 a 13.00 horas e de 15.00 a 18.30 horas.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 04/09/2023
Búscanse titulados/as en fisioterapia para realizar tratamentos individuais de fisioterapia. Valorable carné de conducir, non requisito imprescindible. Tipo de contrato: temporal para cobertura de IT. Xornada laboral partida. Horario: de luns a venres de 9.00 a 14.00 e luns e mércores de 16.00 a 19.00.
PORREMPREGO Porriño
Nº de postos: 1 | Tipo de contrato: Indefinido. 30/08/2023
Preparación de pedidos mediante Pistola- Lector de código de barras. Valórase experiencia e curso de carretillero e Lector de Código de Barras. A xornada partida.
PORREMPREGO Vigo
Nº de postos: 1 21/08/2023
Búscase oficial de 3ª para traballar como fresador- torneiro cun torno convencional e outro de semi-control.Formación esixida:Ciclo Medio de Mecanizado. Contrato temporal con posibilidade quedarse indefinido, salario según o convenio do metal. Xornada laboral a quendas; horario das quendas: 6.00-14.00 horas ou 14.00-22.00 horas.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 1 08/08/2023
Solicítase enxeñeiro para traballar no ámbito do corte e acabado da pedra na zona de Salceda de Caselas. As tarefas a realizar serían: análise e mellora de procesos produtivos, planificación da produción, cálculo e redución de costes, automatización de procesos, evicción de tempos mortos, etc. Requisitos: Licenciatura ou grao en Enxeñería, coñecemento de inglés, nivel de informática avanzado; experiencia laboral: 1 ano. Valórase experiencia no sector. Data de incorporación inmediata.
PORREMPREGO O Porriño
Nº de postos: 50 | Tipo de contrato: Temporal 28/07/2023
Precísase de operarios para recolección de uva , non se precisa experiencia pero é valorable, Incorporación: para finais de Agosto. Salario: 8.55 Euros/ Hora